LAATSTE NIEUWS


Waar moet u op letten bij de loonverwerking van december ?

Ondernemers Actief - Waar moet u op letten bij de loonverwerking van december ?

Aangezien het einde van het jaar met rasse schreden nadert, vestigen we even de aandacht op de decemberafrekening. Dit is de afrekening van vakantiegeld voor bedienden die in de loop van het jaar van arbeidsregime zijn veranderd.

Het gaat om de bedienden die in de loop van 2018 hun arbeidstijd verminderd hebben, onder meer door een:

  •         vermindering van arbeidsduur in onderling overleg tussen werkgever en werknemer;
  •         vermindering van arbeidsduur wegens een (tijdelijke) vermindering van werk;
  •         deeltijds tijdskrediet;
  •         deeltijds thematisch verlof (ouderschapsverlof, medische bijstand, palliatief verlof).

Let op: het jaar volgend op de decemberafrekening berekent men de vakantieduur volgens de algemeen geldende principes. Doordat men ook rekening dient te houden met het algemeen principe dat men nooit méér vakantie kan opnemen dan het stelsel waar men op dat moment in werkt en daarvoor ook vakantiegeld krijgt, kan het zijn dat de betrokken bediende te weinig vakantiegeld heeft ontvangen. Daardoor dient men ook in december van het jaar volgend op het jaar waarin de betrokken bediende verminderde van prestaties, na te kijken of de bediende geen recht heeft op een eventuele extra compensatie, namelijk de compensatie vakantiegeld.

Voor bijkomende informatie bent u steeds welkom bij Ondernemers Actief. 

We helpen u graag verder, met raad en daad in mensentaal!